O društvu

Na pobudo nekaj domačinov smo spomladi leta 2007 ustanovili Kulturno turistično društvo Kanomlja z namenom ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter krepitve socialnih stikov med krajani. Na svojem ustanovnem zboru smo se zavezali, da bomo delovali izključno za namen in dobrobit kraja in krajanov. Vodilo članov je bilo v prvotni zamisli obuditi dogajanje v kraju predvsem pa združiti krajane v sodelovanje in medsebojno povezovanje. Danes društvo združuje  preko 60 članov. Sprva plaho in sramežljivo delovanje je kaj kmalu preraslo v opazno delo tako v kraju samem kot tudi navzven. V okviru društva delujejo tri sekcije, mladinska, turistična in kulturna. V okviru kulturne sekcije deluje že od samega začetka delovanja društva ženski pevski zbor, kasneje se je ustanovila še skupina Kanomeljke punce, ki izvajajo glasbo na starih kmečkih orodjih.

V okviru turistične in kulturne sekcije društvo aktivno deluje na promociji kraja. Z organizacijo raznih dogodkov poskrbi za družabno dogajanje v kraju. Društvo vsako leto poskrbi za organizacijo krajevnega praznika kot največje prireditve v kraju ter vrsto delavnic preko celega leta.

Društvo sodeluje in se povezuje  z ostalimi sorodnimi društvi na območju Občine Idrija in izven ter sodeluje v skupnih projektih CID-a in  TIC-a. Je partner Geoparka in je član  Turistične zveze Slovenija.